แจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต

No Image
ยืนยันตัวตนก่อนบันทึกข้อมูล
หากทราบสาเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ จนท. ในการตรวจซ่อมและเตรียมอุปกรณ์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลับ IP-Phone 225, 222 042-970054 หรือ FB : @ARIT.SNRU