ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลือกสถานะ
ID ชื่อ-นามสกุล วันที่แจ้ง รายละเอียด สถานะ ดำเนินการโดย รายละเอียดการแก้ไข
46
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ไพวัลย์ สมปอง
2022-06-22 09:29:52 AM
สถานที่ : บ้านพักฝั่งประตู 3 บ้านนายไพวัลย์ สมปอง
รายละเอียด : internet ใช้ไม่ได้มา 4 วัน ครับ
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2022-06-22 12:14:23
นายวิทวัส จักรคม
45
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่
2022-06-15 15:23:30 PM
สถานที่ : บ้านพักโซนประตู4 หลังที่ 5
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิย 65
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-06-17 11:30:26
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
44
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์
2022-06-10 09:32:27 AM
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย DSS
รายละเอียด : switch ไม่สามารถใช้งานได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-06-17 15:01:34
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
เปลี่ยนอุปกรณ์
43
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางพรรณวดี แสนพงศ์
2022-06-08 09:34:21 AM
สถานที่ : อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่ฯ
รายละเอียด : อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-06-08 12:23:57
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 1 ตัวซึ่งยังไม่ทราบว่าติดตั้งอยู่ตรงไหนแต่ทางทีมงานได้แก้ไขโดยการ login เข้าไปในอุปกรณ์ตัวนั้นและปรับแก้ไขการตั้งค่าเพื่อไม่ให้กระจาย IP ทับซ้อนกับอุปกรณ์กระจาย IP ในระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง
42
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางศริญตา ศรีชาติ
2022-05-18 10:32:16 AM
สถานที่ : อาคารเรียนมัธยมศึกษา และอาคารอเนกประสงค์
รายละเอียด : ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมฯ เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนของการใช้อินเตอร์เน็ตห้องพักครูให้ใช้งานได้อย่างครอบคุม โดย เดินสาย LAN เอ้าดอร์ และ ACCESS Point ติดตั้งสวิตซ์ฮับ 24 พอร์ต จำนวน 1 ตัว สำหรับคณะครูจำนวน 12 คน จึงขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการดังกล่าว ภายในช่วงสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน หากสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2565 จะขอบคุณยิ่ง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-24 21:36:33
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ติดตั้งสาย Fiber 2core 60เมตร พร้อม fusion splicer พร้อมเดินท่อ PVC 10 เมตร และติดตั้ง AP จำนวน 1 จุด
41
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่
2022-05-17 11:42:14 AM
สถานที่ : โซนบ้านพัก ประตู 4 ฝั่งรั้วเทคนิค
รายละเอียด : สัญญานอินเตอร์เน๊ตขัดข้อง ไม่มีสัญญาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พค 65
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-17 14:58:41
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายวิทวัส จักรคม
อุปกรณ์แฮง reboot ใหม่กลับมาใช้งานได้ปกติ (แนะนำ เปลี่ยนเป็น fttx to home)
ภาพประกอบ :
40
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : วาทินไชยเทศ
2022-05-09 09:45:36 AM
สถานที่ : 1129 อาคาร 11
รายละเอียด : ปรึกษาเรื่องการติดตั้งโปรแกรม ออฟฟิศ 365 และขอรหัสผ่านเข้าระบบจ้องห้องออนไลน์เนื่องจากลืมรหัสครับ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-09 10:17:30
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม ประสาน เอกราชให้คำแนะนำ 365 และประสานประไพเรื่องการจองห้อง
39
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย? เพียมา
2022-05-08 17:00:32 PM
สถานที่ : หอพักราชพฤกษ์หญิง
รายละเอียด : เก็บสายแลนให้เรียบร้อย
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-24 21:34:00
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายวิทวัส จักรคม
เก็บสายเรียบร้อย จำนวน 14 จุด จากชั้น 1 - 4 หอพักราชพฤษหญิง
38
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่
2022-05-05 11:30:54 AM
สถานที่ : โซนบ้านพัก ฝั่งเทคนิค
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 พค 65 (พายุเข้า)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-06 11:18:43
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ตรวจพบว่าอุปกรณ์ มีอาการค้าง น่าจะเกิดจาก กระแสไฟฟ้า ในช่วงที่เกิดพายุฝน ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ แล้วกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ภาพประกอบ :
37
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2022-05-01 10:01:02 AM
สถานที่ : หอพักกันเกรา
รายละเอียด : กล้องวงจรปิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-05 12:27:22
นายวิทวัส จักรคม Config vlna174 port7
ภาพประกอบ :
36
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2022-04-29 11:34:00 AM
สถานที่ : ห้อง study หอพักเอราวัณ
รายละเอียด : ระบบกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-05-05 09:53:48
นายวิทวัส จักรคม เครื่องสำรองไฟชำรุด
ภาพประกอบ :
35
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอักษร พองพลา
2022-04-28 15:46:56 PM
สถานที่ : อาคารโรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : ต้องการเพิ่มจุดอินเตอร์เนตแลน 2 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-29 13:48:54
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ติดตั้งสายแลน UTP 6 จุด พร้อม sw 16port cisco 1เครื่อง
ภาพประกอบ :
34
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายจารุวิทย์ ลังภูลี
2022-04-25 10:46:11 AM
สถานที่ : อาคารโรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ทใช้งานไม่ได้ เน็ตหลุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-28 09:36:33
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม ช่างผู้รับเหมาปิดไฟ อาคารกิจการนักศึกษาเก่า
33
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ว่าที่ ร.ต.วาทิน ไชยเทศ
2022-04-21 11:33:25 AM
สถานที่ : 11 ห้อง 1129
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตระบบแลนใช้งานไม่ได้ และต้องการเพิ่มจุดอินเตอร์เน็ตแลน 3 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-25 11:32:52
นายวิทวัส จักรคม
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น เนื่องจากผู้ใช้งานย้ายจาก อาคาร 1 มาชั่วคราว โดย เดิน ระบบ แลน 3 เส้น ตั้งค่า เครื่อง ปริ้น 1 เครื่อง โทรศัพท์ IP 2 เครื่อง เข้าระบบที่มีอยู่ และตรวจเช็คอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้
32
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : --
2022-04-20 14:41:06 PM
สถานที่ : อาคาร10 ชั้น 5 ห้องกจ
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-20 14:43:26
นายวิทวัส จักรคม สายLan ชำรุด เปลี่ยนใหม่
ภาพประกอบ :
31
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี สามาทอง
2022-04-20 13:15:55 PM
สถานที่ : อาคาร 20 ห้อง 20217
รายละเอียด : ระบบอินเตอร์เน็ตและไมโครซอฟออฟฟิศออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2022-04-20 14:44:05
นายวิทวัส จักรคม
30
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายตูมตาม
2022-04-08 14:40:49 PM
สถานที่ : โรงปะปา
รายละเอียด : IP phone ใช้ไม่ได้
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-08 15:18:10
นายวิทวัส จักรคม อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (SwitchL2) ชำรุด
29
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายรชต มามิมิน
2022-04-05 15:44:50 PM
สถานที่ : ห้องพักบุคลากรชายจามจุรี
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-05 16:04:07
นายวิทวัส จักรคม การตั้งค่าอุปกรณ์ หาย แก้ไขโดย ตั้งค่าใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ interface gigabitethernet2 spanning-tree link-type point-to-point switchport mode access switchport access vlan XXX macro description ap !next command is internal. macro auto smartport dynamic_type ap
ภาพประกอบ :
28
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสุริยัน นิลทะราช
2022-03-29 08:44:06 AM
สถานที่ : อาคาร 10 ชั้น 4 ห้องงานพัสดุ
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินสาย Lan จากห้องงานพัสดุไปยังห้องงานคลัง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-04-01 11:39:12
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้สายเลนเอ้าดอร์ไป100เมตรเชื่อมระหว่างห้องงานพัสดุชั้น4อาคาร10ลงมายังห้องงานคลังอาคาร10ชั้น1
ภาพประกอบ :
27
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท
2022-03-28 09:55:48 AM
สถานที่ : ศูนย์ DSS
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-29 10:59:55
นายอรรณพ อรังศรี
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
26
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศราวุฒิ ผายเงิน
2022-03-24 10:09:31 AM
สถานที่ : อาคารแสงจันทร์ สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-25 15:18:06
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
25
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศราวุฒิ ผายเงิน
2022-03-24 09:34:14 AM
สถานที่ : สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด : สัญญาญอิตเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-28 09:53:59
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเรียบร้อยครับ พอตแฮงค์
ภาพประกอบ :
24
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2022-03-24 08:20:06 AM
สถานที่ : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์
รายละเอียด : ราวน์เตอร์ชำรุด
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-28 09:54:53
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการแล้วใช้งานได้ปรกติ สวิต8พอตพัง
ภาพประกอบ :
23
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายรชต มามิมิน
2022-03-23 14:18:58 PM
สถานที่ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รายละเอียด : อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-28 09:55:38
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้งานได้ตามปรกติ สาเหตุมาจาก มีเดียคอนเวอเตอร์พัง
22
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวญาณวิจา คำพรมมา
2022-03-23 09:11:22 AM
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัย ตึกสีฟ้าตรงข้ามภูหวาน
รายละเอียด : ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-23 10:30:19
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
เจ้าหน้าที่โทรเข้าเครื่องส่วนตัว ดำเนินการแล้วเสร็จ เหตุเกิดจากอาคารต้นทางมีการปรับปรุงอาคาร ทำให้ระบบทำงานไม่ได้ ได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นไปเรียบร้อยใช้งานได้ตามปรกติ
ภาพประกอบ :
21
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน
2022-03-21 10:43:28 AM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : ติดตั้ง ต่อสายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-21 15:01:13
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเรียบร้อย สายแลน 8จุด
ภาพประกอบ :
20
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2022-03-16 14:45:26 PM
สถานที่ : ห้องงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 20108 อาคาร 20
รายละเอียด : ติดตั้งสายLan เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-18 10:41:02
นายวิทวัส จักรคม
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
Lan 3 จุด
ภาพประกอบ :
19
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางอรทัย ไชยหงษ์
2022-03-14 16:02:20 PM
สถานที่ : ห้อง 1132 อาคาร 11
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างช้ามาก ทำชุดเบิกในระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่ค่อยได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-25 15:22:34
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - e-GP มีปัญหาเนื่องจากมีผู้ใช้งาน จำนวนมาก ระบบดังกล่าวไม่สนผลกระทบต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยรวมของมหาวิทยาลัย
18
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางนุชนารถ พิมกร
2022-03-11 11:27:56 AM
สถานที่ : ห้อง ผอ.อ้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 10
รายละเอียด : ติดตั้ง lan โต๊ะ ผอ.อ้อม ห้องทำงานชั้น 2 อาคาร 10 จำนวน 2 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-17 16:45:00
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
17
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางนางนุชนารถ พิมกร
2022-03-10 20:06:36 PM
สถานที่ : ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 10
รายละเอียด : ติดตั้ง lan โต๊ะ ผอ.อ้อม ห้องทำงานชั้น 2 อาคาร 10
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-17 16:44:36
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ดำเนินการเรียบร้อย
15
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายภควัต ชัยวินิจ
2022-03-08 13:42:17 PM
สถานที่ : ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด : การเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ เชื่อมต่อไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-09 14:46:09
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม กำหนด IP ใหม่ เนื่องจาก IP เดิมมี device อื่นใช้งาน
14
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
2022-03-08 09:37:58 AM
สถานที่ : อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)
รายละเอียด : Notebook จุดคัดกรองไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-08 11:53:15
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม Notenook เปิดโหมดเครื่องบิน เลยเชื่อมต่อ wifi ไม่ได้
ภาพประกอบ :
13
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศราวุฒิ วังสุริ
2022-03-03 11:47:00 AM
สถานที่ : หลังป่ายมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : ขอสายเลนแบบมีสลิง 100
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-07 09:17:10
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม สายแลน Outdoor จำนวน 100 เมตร
12
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายวิทยา
2022-02-28 10:56:18 AM
สถานที่ : หอประชุม มวก.
รายละเอียด : ไม่สามารถใช้งานได้อินเทอร์เน็ตสายแลนที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ได้ (ห้องทำงาน)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-03-02 11:08:05
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ดำเนิน การตรวจสอบ เบื้องต้น วันที่ 28 ก.พ. 2565 และ เดินสาย ใหม่ ทั้งหมด 2 เส้น จากชั้น 4 มายังชั้น 2 หอ ประชุมมวก และแก้ไขปัญหาสายแลน ภายในห้อง นายวิทยา ให้กลับมาใช้ได้ปกติ พร้อมใช้งาน
11
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอักษร พองพลา
2022-02-17 14:08:52 PM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : ทีวีชั้น 1 เข้ายูทูปได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-17 14:37:14
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
10
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายนพรัตน์ จูมศรี
2022-02-17 10:18:40 AM
สถานที่ : อาคาร 3
รายละเอียด : อินเตอเนตใช้ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-18 06:47:49
นายอรรณพ อรังศรี อุปกรณ์ switch บาง port ใช้งานไม่ได้ย้ายไปใช้ port ที่ใช้งานได้ เนื่องจากอุปกรณ์เก่าใช้งานมานานแล้ว
9
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางนุชนารถพิมกร
2022-02-11 09:24:16 AM
สถานที่ : ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10
รายละเอียด : เก็บสาย lan
ภาพประกอบ :
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2022-02-17 16:25:43
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ประสานผู้ดูแล เพื่อดำเนินการ ซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บสาย ให้เรียบร้อย และรอการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดเก็บให้แล้วเสร็จเพื่อความสวยงามและปลอดภัยของผุ้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว 10 เส้น 2.ข้อต่อตรง 1 นิ้ว 20 อัน 3.ท่อแฟร็กอ่อน 1 นิ้ว 5 เมตร 4.สายไฟ L จำนวน 1 ม้วน 5.สายไฟ N จำนวน 1 ม้วน 6.สายไฟ G จำนวน 1 ม้วน 7.รางธรณี สีขาว 3 ชิ้น 8.เต้ารับคู่ 3 ขา จำนวน 12 อัน 9.บล็อกลอย พร้อมหน้ากาก 4ช่อง 4*4 จำนวน 6 อัน 10.เบรคเกอร์ 20 Amp จำนวน 3 อัน 11.ตู้แร็ค 9U ลึก 50 CM 12.กล้ามปู่ 1นิ้ว จำนวน 25 อัน
8
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสุภาวดี สามาทอง
2022-02-10 14:25:47 PM
สถานที่ : ห้องสมุดศูนย์ภาษา อาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 20217
รายละเอียด : เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตส่งเสียงดัง ทำให้รบกวนสมาธิในการทำงาน
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-21 11:42:34
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นายอนาวิล พรหมเทพ
2022-02-07 16:17:56 PM
สถานที่ : Wifi หน้าบ้านพักโรงยิมส์ใหม่
รายละเอียด : Wifi ช้ามาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-08 11:58:31
นายวิทวัส จักรคม ติดต่อและดำเนินการเพื่อ ทำโครงการ FTTX เฟส 2 เข้าไปยังบ้านพัก
6
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นายอาธรณ์ วรอัด
2022-02-07 09:01:06 AM
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ ห้อง 9218 อาคาร 9 (ศูนย์วิทย์) ชั้น 2
รายละเอียด : ต้องการเดินสาย Lan เข้าห้องพัก เนื่องจากใช้ wifi เวลาสอนออนไลน์จะหลุดบ่อยครับ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-07 13:52:52
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม เปลี่ยนสาย LAN Path cord ความยาว 2 เมตร ให้ใหม่
5
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
2022-02-07 08:57:56 AM
สถานที่ : ชั้น 3 อาคาร20 หน้าห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
รายละเอียด : อินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้ และทำให้กล้องวงจรปิดไม่ทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-09 08:42:49
นายวิทวัส จักรคม
นายอรรณพ อรังศรี
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
อุปกรณ์ ส่งสัญญาณ เสียหาย SFP MM 1 ตัว
4
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสน
2022-02-01 10:09:18 AM
สถานที่ : จุดคัดกรอง อาคาร 10
รายละเอียด : เดินรางเก็บสายแลนด์บริเวณจุดคัดกรอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-02-04 18:10:14
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
เดินสายแลนร้อยท่อความยาว 30 เมตร จำนวน 2 จุด
3
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวนิพาพร
2022-01-26 10:25:45 AM
สถานที่ : สำน้กงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด : โทรศัพท์สายใน ไม่สามารถโทรเข้า - ออก ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-01-28 15:24:32
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายวิทวัส จักรคม
เต้ารับตัวเมียเดิมชำรุด
2
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสัญญา แถมสมดี
2021-11-12 14:01:10 PM
สถานที่ : อาคาร 12 ห้อง ag303
รายละเอียด : ใช้งาน Internet ไม่ได้
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2021-12-02 10:21:13
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
สายแลนชำรุด แก้ไข้แล้ว
1
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางสาวสมจิตร บุญเทียม
2021-11-03 09:44:10 AM
สถานที่ : อาคาร 13 ชั้น 5 ห้อง 13502
รายละเอียด : เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ขณะประชุมออนไลน์ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2564-11-04 15:12:22
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม ติดต่ออาจารย์แล้ว นัดไปตรวจสอบสัญญาณไร้สาย ที่ห้อง 13502 สัญญาณ wifi ไม่เสถียร แต่สายแลนปกติ