ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลือกสถานะ
ID ชื่อ-นามสกุล วันที่แจ้ง รายละเอียด สถานะ ดำเนินการโดย รายละเอียดการแก้ไข
179
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายวรพล กุลตา
2023-09-21 14:20:34 PM
สถานที่ : หอพักเอราวัณชาย บนชั้น 2
รายละเอียด : สัญญาณ Wifi หาย/เขื่อมต่อไม่ได้
รอดำเนินการ
178
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : สมชาย เพียมา
2023-09-20 09:57:25 AM
สถานที่ : สำนักงานหอพักกันเกรา
รายละเอียด : กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าหอพักกันเกรา
รอดำเนินการ
177
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณ
2023-09-15 12:09:20 PM
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ อาคารอิเล็กทรอนิกส์ 1
รายละเอียด : ใช้อิเตอร์เน็ตไม่ได้
รอดำเนินการ
176
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
2023-08-31 10:10:24 AM
สถานที่ : หอพักจามจุรี
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณเน็ต
รอดำเนินการ
175
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวชุตาภา พรหมจักร
2023-08-28 11:10:41 AM
สถานที่ : ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตห้องสำนักงานใช้ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-28 11:25:30
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น สายโดนถอดออกจากสวิต น่าจะเกิดความเข้าใจผิด ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปรกติแล้ว
ภาพประกอบ :
174
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายนวพล เกตุคล้าย
2023-08-21 22:51:57 PM
สถานที่ : ห้อง S2116 หอพักชายกันเกรา
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร สัญญาณขาดหายบ่อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-28 09:50:20
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบ คอนโทรลเลอร์ เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์อยู่ใน สถานะปกติ ได้ ติดต่อ กลับไป ทาง ผู้แจ้ง แล้วแต่ ไม่ รับสาย
173
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : อรทัย ไชยหงษ์
2023-08-17 09:46:09 AM
สถานที่ : ห้องงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 11
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตสายแลนขัดข้อง ไม่สามารถดาวโหลดโปรแกรมตัดยอดได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-28 09:25:22
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไปแล้ว
172
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ยิ้มใจหาญ
2023-08-16 14:14:00 PM
สถานที่ : เสาร์ไฟฟ้า ด้านหน้าโรงเรียนวิถีธรรม (ฝั่งประถม)
รายละเอียด : แจ้งปัญหาการพบสายไฟฟ้า สายสัญาณหย่อนบริเวณเสาไฟฟ้าด้านหน้าบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธิตแปลงปลูกครามของเด็กนักเรียน ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ รบกวนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจัดเก็บสายไฟฟ้า สายสัญญาณให้เรียบร้อย ขอบคุณค่ะ
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-28 09:22:08
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
2023-08-16 10:22:39 AM
สถานที่ : อาคาร 10 ชั้น 2
รายละเอียด : (ขออณุญาติแจ้งลงระบบด้วยตนเอง) พี่อุ๊ ไม่สามารถล๊อกอินไลน์ พีซี ได้ ติดต่อมาผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-17 10:06:14
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น น้องเจมส์ ไปคอนเฟอเร้นผ่านไปแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยครับ
170
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2023-08-15 11:39:28 AM
สถานที่ : ห้องสำนักงาน หอพักกันเกรา
รายละเอียด : 1.ติดตั้งเครื่องสำรองตู้เซิร์ฟเวอร์ 2.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาชายกันเกรา
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2023-08-15 15:11:03
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
169
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ
2023-08-15 10:35:40 AM
สถานที่ : ห้อง 14210 อาคาร 14 ชั้น 2
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตขัดข้อง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-15 13:26:52
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
สำรอง WiFi ให้ใช้ในวันงานไปก่อน
ภาพประกอบ :
168
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอุ่นเรือน แสนเสน
2023-08-11 10:27:08 AM
สถานที่ : ห้องงานพัฒนาสื่อดิจิทัล ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด : สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความยาวไม่เพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับช่องเสียบที่อยู่ด้านหลังห้อง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-15 15:10:44
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
167
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
2023-08-10 10:48:48 AM
สถานที่ : ห้องสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 ชั้น 1
รายละเอียด : เดินสายแลน 16 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-28 09:47:41
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการ เสร็จสิ้น ใช้อุปกรณ์เป็น เต้า รับตัว เมีย rj45 จำนวน 24 หัว สายแลน 24 เส้น ยาวเส้นละ 40 - 50 เมตร โดยประมาณ ท่อร้อยสาย 30 ท่อน ข้อต่อตรง ท่อร้อยสาย 30 ตัว จ๊อยส์ สแนปอินเข้าเต้ารับสาย 12 ตัว เต้ารับ ฝาปิดเต้ารับ 12 ตัว หัวเจาะคอนกรีต เบอร์7 2 หัว หัวไขควง หมุน สกรู 1 ตัว เคเบิ้ลไทด์ ขนาด 6 นิ้ว 1ถุง ขนาด8 นิ้ว 1 ถุง ใช้เวลา ดำเนินงาน โดยประมาณ 5 วัน
166
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นายนิโลบล ภู่ระย้า
2023-08-10 09:32:20 AM
สถานที่ : ห้องสาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ
รายละเอียด : สายแลนมีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-10 17:50:50
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น หัวแลนเสียหาย ตัดและ ต่อ ใหม่ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยดี อุปกรณ์ที่ใช้ หัว rj45 ตัวผู้ 1 ตัว
ภาพประกอบ :
165
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : คุณนิภาพร
2023-07-24 10:28:30 AM
สถานที่ : ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
รายละเอียด : เดินสาย LAN จำนวน 2 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-17 11:30:43
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้สายแลน ยาว 20 เมตร 1 เส้น
ภาพประกอบ :
164
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : คุณพัชราภรณ์ เขาเขจร
2023-07-23 05:44:21 AM
สถานที่ : หอพักเฟื่องฟ้า
รายละเอียด : SNRU-WiFi และ eduroam ไม่เสถียร หลุดบ่อย เชื่อมต่อได้ยากโดยเฉพามือถือ ยังคงมีปัญหามา 2-3 เดือนแล้วค่ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-17 11:38:44
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ถ่ายรูปแจ้งบริษัททรูให้เข้ามาแก้ไข
ภาพประกอบ :
163
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2023-07-19 09:47:50 AM
สถานที่ : หอพักกันเกรา
รายละเอียด : 1.กล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาชายกันเกรา ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว 2.ต่อสาย HDMI กล้องวงจรปิดเข้ากับจอโทรทัศน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-08-10 09:54:16
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น อุปกรณ์ที่ใช้ 1.เปลี่ยนสวิต 1 ตัว 2. สายแลนพร้อมเข้าหัว 2 เส้น เส้นละประมาณ 20 เมตร
162
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายประกายแก้ว บุตรราช
2023-07-14 09:53:46 AM
สถานที่ : อาคารสำนังงานงานอาคารสถานที่ฯ
รายละเอียด : อินเตอร์?เน็ต?ใช้งาน?ไม่ได้?
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-14 11:51:25
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นสาเหตุที่เกิดการขัดข้องเนื่องจากสวิตซ์ที่ใช้งานในห้องมีอาการแฮงค์ค้างเพื่อรีสตาร์ทก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ภาพประกอบ :
161
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
2023-07-12 14:33:44 PM
สถานที่ : ชั้น 1 อาคาร20 (ห้องงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์เดินสายLAN เพื่อความเป็นระเบียบภายในห้องทำงาน
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2023-07-14 09:51:30
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
160
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายไพวัลย์ สมปอง
2023-07-07 12:48:26 PM
สถานที่ : บ้านพักนายไพวัลย์ สมปอง และนายสมศักดิ์ อามาตย์สมบัติ
รายละเอียด : สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเข้ารหัสออเท็นได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-14 09:55:02
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น สาเหตุเกิดจาก โมดูล sfp มีปัญหา
ภาพประกอบ :
159
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์
2023-07-05 11:00:44 AM
สถานที่ : ศูนย์ dss หลังใหม่
รายละเอียด : Wifi ศูนย์ DSS ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-10 11:05:50
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ กลับมาใช้งานได้ตามปรกติแล้ว
158
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายรวีโรจน์
2023-07-04 14:41:28 PM
สถานที่ : อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม
รายละเอียด : เชื่อมต่อไวไฟไม่ได้ และสัญญาณอ่อน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-14 09:53:39
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบของทรูมีปัญหา กลับมาใช้งานได้ตามปรกติ และแจ้งไปทางยูสเซอร์แล้ว
157
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางนวรัตน์ สุรัติวรพัทธ์
2023-07-03 13:42:58 PM
สถานที่ : บ้านพัก ตรงข้ามแทงค์ปูนประปา
รายละเอียด : เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้ บ่อยมากๆ ฝนตกที เสียที
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-03 14:44:45
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
156
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวจิตราพร พานาดา
2023-06-23 11:15:16 AM
สถานที่ : โรงเรียนวิถีธรรม (ประถมศึกษา) ห้องพักครู
รายละเอียด : สัญญาณ WIFI ใช้ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-10 10:56:28
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นตรวจสอบเรียบร้อย อุปกรณ์ทำงานปกติอินเตอร์เน็ตปกติครับ
ภาพประกอบ :
155
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสุริยัน นิลทะราช
2023-06-21 14:29:26 PM
สถานที่ : ห้องงานพัสดุ อาคาร 10 ชั้น 4
รายละเอียด : สายแลนที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เคยติดตั้งให้จากห้องงานพัสดุไปห้องประชุมเล็กของพัสดุ ตอนนี้ใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-10 10:57:12
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นตรวจสอบเรียบร้อยอุปกรณ์ทำงานปกติดีครับอินเตอร์เน็ตใช้งานได้
ภาพประกอบ :
154
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : น.ส.ชุลีพร ลาภจิตร
2023-06-20 09:33:54 AM
สถานที่ : อาคาร 2 คณะครุศาสตร์
รายละเอียด : เข้าอินเตอร์ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-20 13:19:37
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
153
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์
2023-06-19 09:24:12 AM
สถานที่ : อาคาร 13 ชั้น 4 ห้อง 13403
รายละเอียด : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-20 13:21:22
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
152
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวกัลยาณีภูยิหวา
2023-06-19 09:06:26 AM
สถานที่ : อาคาร 13 ห้องศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียด : เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-20 13:21:51
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
151
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : พิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัช
2023-06-13 09:37:05 AM
สถานที่ : 13205
รายละเอียด : ติดตั้งสายเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-03 14:49:24
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น แนะนำให้ ผู้ใช้งาน ใช้ผ่านระบบไวไฟแทนระบบสาย
150
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายศราวุฒิ ผายเงิน
2023-06-12 09:05:34 AM
สถานที่ : อาคารแสงจันทร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-12 11:35:30
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น อุปกรณ์พอตไม่ตอบสนอง เปลี่ยนพอต รีสตาร์ทใช้งานได้ตามปรกติ
ภาพประกอบ :
149
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
2023-06-09 13:00:06 PM
สถานที่ : หอพักหญิงเฟื่องฟ้า
รายละเอียด : อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-13 09:22:40
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
148
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายชาญชัย บาลศรี
2023-06-06 15:29:51 PM
สถานที่ : อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 และ ชั้น 3
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง ซื้อวัสดุเตรียมไว้ให้แล้ว
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-07-10 10:58:38
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
หัวหน้าจยุตย์และคุณวิศิทธิ์ปวงศรี เข้าดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยครับ
147
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวน้ำฝน หาวัง
2023-06-06 09:50:25 AM
สถานที่ : อาคารศิลปกรรม 1
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-09 09:50:57
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
146
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางอรทัย ไชยหงษ์
2023-05-30 10:12:18 AM
สถานที่ : ห้องงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 11
รายละเอียด : ติดตั้งเครื่องปริ้นเชื่อมต่อเน็ต พร้อมใช้งาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-09 09:52:29
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายเอกราช วงค์กระโซ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น งานติดตั้งเครื่องปริ้น
145
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : น้ำฝนหาวัง
2023-05-30 09:35:08 AM
สถานที่ : อาคารศิลปกรรม
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-06 15:39:15
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ไวเลส แจกไอพี ก่อกวนระบบของทางมหาลัย
144
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางวาทินี แกสมาน
2023-05-23 10:38:57 AM
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาตาร20 (ข้างห้องสมาคมศิษย์เก่า)
รายละเอียด : สัญญาณอินเตอร์ไม่ดี ขาดๆๆหายๆๆหลุดบ่อย
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-06 15:38:32
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
143
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโม
2023-05-23 10:25:29 AM
สถานที่ : บ้านพักฝั่งทางสหกรณ์ติดกำแพงก่อนถึงสระว่ายน้ำ
รายละเอียด : สัญญาอินเตอร์เน็ตมาไม่ถึง
รับเรื่อง/ดำเนินการ
2023-05-30 09:41:34
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
142
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางมาลัยวัลย์
2023-05-22 21:06:25 PM
สถานที่ : บ้านพักเจ้าหน้าที่
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณเน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-16 10:29:31
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ติดตั้งไวลส 1 จุด ติดในชายคาบ้าน พี่มาลัย โดยใช้สายเดิม
ภาพประกอบ :
141
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ตูมตามหน่วยอาคารสถานที่
2023-05-19 09:09:19 AM
สถานที่ : หน้า อาคาร1
รายละเอียด : แจ้งว่ามีสายไม่ทราบชนิดและไม่ทราบเจ้าของ อยากให้ทาง สวท. เข้าตรวจสอบก่อนเกรงว่าจะเป็นสายสัญญาณของทางสำนัก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-22 21:03:38
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่ไช่สายของทาง สวท.
ภาพประกอบ :
140
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวจารุวรรณ พรมพิลา
2023-05-18 19:31:40 PM
สถานที่ : หน้าออฟฟิศหอพักราชพฤกษ์
รายละเอียด : ไม่มีตัวกระจายสัญญาณเน็ต มีความจำเป็นและสำคัญมาก หอพักต้องคิดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและนักศึกษา ต้องการให้มาติดตั้งด่วน ขอบคุณค่ะ
ภาพประกอบ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-19 10:00:38
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม แก้ไข Access point ชำรุดแล้ว
ภาพประกอบ :
139
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย? เพียมา
2023-05-17 19:08:11 PM
สถานที่ : อาคารหอพัก?บุคลากร? 2 หอพักกันเกรา
รายละเอียด : ระบบกล้อง?วงจรปิด?ไม่สามารถ?ใช้งานได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-30 09:42:55
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น กล้องใช้งานได้ปรกติ ฮาร์ดดิสเสีย
ภาพประกอบ :
138
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : พี่ฝน
2023-05-16 14:07:08 PM
สถานที่ : อาคาร 10 ชั้น 6
รายละเอียด : สายแลนระโยงระยาง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-16 14:09:12
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
แก้ไขเรียบร้อยครับ ใช้รางไฟฟ้าขนาดกลาง สองเส้น
ภาพประกอบ :
137
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอุ่นเรือน แสนเสน
2023-05-15 11:04:03 AM
สถานที่ : ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก อาคาร 11 ชั้น 1
รายละเอียด : ย้ายเครื่อง ip phone
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-15 16:04:26
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้สายแลน 2 เส้น 10 เมตร 1 เส้น 5 เมตร 1 เส้น และอุปกรณ์จัดเก็บสายอีกเล็กน้อย
136
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
2023-05-12 19:13:28 PM
สถานที่ : อาคารหอพักชายจามจุรี
รายละเอียด : ไม่พบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-19 10:04:43
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ปรกติดี ติดต่อยูสเซอร์ไม่ได้
135
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่
2023-05-12 10:55:03 AM
สถานที่ : โซนบ้านพัก ประตู 4 ฝั่งรั้วเทคนิค
รายละเอียด : รายละเอียด : สัญญานอินเตอร์เน๊ตขัดข้อง ไม่มีสัญญาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พค 66
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-15 11:38:53
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ตัดสายเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากการสร้างอาคาร รีไซเคิล ข้าง รร วิถีธรรม ล่าสุด ช่างยังไม่เข้ามาแก้ไข แจ้งทางผู้ใช้งานไปแล้ว
134
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2023-05-06 13:35:16 PM
สถานที่ : ห้องพักห้องครัว
รายละเอียด : ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด (หลังห้องครัว)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-06-09 09:47:27
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น เดินสายลนเอ้าดอร์ แบบไม่มีสลิง 1 เส้น ยาว 40 เมตร เข้าหัวเดินสาย พร้อมใช้งาน
ภาพประกอบ :
133
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวกัลยาณี ภูยิหวา
2023-05-03 09:58:28 AM
สถานที่ : อาคาร 13 ห้องวิชาศึกษาทั่วไป
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-03 11:21:38
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นตรวจสอบพบสวิตซ์ แฮงค์ ไม่สามารถใช้งานได้ รี start ก็ใช้งานได้ปกติ
ภาพประกอบ :
132
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางสาวนิโลบล ภู่ระย้า
2023-05-02 15:54:42 PM
สถานที่ : ห้องสาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ
รายละเอียด : ขอเพิ่มสาย Lan ของคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-22 21:05:52
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น เปลี่ยนสายแลนในการให้บริการทั้งห้อง เนื่องจากสายเก่ามาก เกรงจะมีปัญหาต่อการใช้งาน ใช้สายแลนทั้งหมด 16 เส้น
ภาพประกอบ :
131
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2023-05-01 22:44:05 PM
สถานที่ : หอพักเอราวัณ
รายละเอียด : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-05-03 11:24:51
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
ไฟเบอร์ Optic มีปัญหา ตรวจสอบเช็คแล้ว โมดูลไม่มีปัญหา สวิตช์ใช้งานได้ปกติ ต้องทำการเช็คและแก้ไขโดยละเอียดอีกครั้ง
ภาพประกอบ :
130
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายพงศกร ทองพันธุ์
2023-04-24 13:39:05 PM
สถานที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด : อินเทอร์เน็ตของตึกใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-24 13:41:39
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น ups ของตู้มีปัญหา เมื่อไฟหมด จะไม่สามารถเริ่มทำงานด้วยตัวเองได้ ต้องเข้าไปแก้ไข จึงแก้ไขด้วยการต่อเข้าระบบไฟฟ้าหลักโดยตรง ขณะนี้ใช้งานได้ตามปรกติแล้ว
ภาพประกอบ :
129
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย? เพียมา
2023-04-24 10:58:20 AM
สถานที่ : หอพักกันเกรา? ห้องสำนักงาน?
รายละเอียด : ตรวจสอบ?แร็คระบบอินเตอร์?เน็ต?หอพัก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-28 09:08:12
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติม พบปัญหา UPS เสื่อม ไม่สามารถ Restart อุปกรณ์ของตัวเองได้เจ้าหน้าที่ได้ทำการต่อตรงไว้เบื้องต้น แต่ไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องจึงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง ได้ทำการ เช็คและตรวจสอบการต่อสายเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติโดยไม่ได้ต่อผ่านระบบสำรองไฟ
128
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสัญญา แถมสมดี
2023-04-20 16:16:54 PM
สถานที่ : AG 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด : สาย Lan Outdoor ยาว 25 เมตร พร้อมใช้งาน (รับเองที่อาคาร 11)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-21 10:05:47
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น วัสดุที่ใช้ 1.สายแลนเอ้าดอร์ยาว 25 เมตร 2.หัว rj45 2หัว
ภาพประกอบ :
127
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2023-04-19 12:44:08 PM
สถานที่ : ห้องเครื่องชั้น 2 รร.ภูพานเพลซ
รายละเอียด : มีประกายไฟออกจากอัพลิ้งค์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-20 14:04:23
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ตรวจสอบแล้วไม่ใช่อุปกรณ์ของทางราชภัฏสกลนคร และไม่ได้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้เลย ทาง User แจ้งว่า อุปกรณ์ช็อตมีประกายไฟอยู่ตลอดเวลา จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหา ทางทีมจึงได้ปลดอุปกรณ์ออกชั่วคราว จนกว่าเจ้าของอุปกรณ์ จะแสดงตนและแก้ไขปัญหา เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ของ TOT ที่ใช้ใน ภารกิจ อาคารกักตัว ผู้ป่วยโควิด
ภาพประกอบ :
126
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2023-04-11 09:02:23 AM
สถานที่ : ห้องสำนักงาน หอพักกันเกรา
รายละเอียด : เครื่องสำรองไฟ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-11 11:15:27
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ประสานและแจ้งการแก้ปัญหาไปเรียบร้อย เกิดจากเครื่องสำรองไฟมีปัญหา แต่ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานได้
125
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวประภาพร คำโสมศรี
2023-04-04 10:43:39 AM
สถานที่ : บ้านพักใกล้อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยมาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-20 14:05:24
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าตรวจสอบ ตามสถานที่ดังกล่าวเรียบร้อย พบว่า Wireless 1 ตัวมีอาการแฮงค์จากความร้อนสูง ได้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เบื้องต้น และใช้การได้ปกติ
ภาพประกอบ :
124
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวประภาพร คำโสมศรี
2023-04-04 10:43:14 AM
สถานที่ : บ้านพักใกล้อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยมาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-20 14:05:56
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าตรวจสอบ ตามสถานที่ดังกล่าวเรียบร้อย พบว่า Wireless 1 ตัวมีอาการแฮงค์จากความร้อนสูง ได้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เบื้องต้น และใช้การได้ปกติ
ภาพประกอบ :
123
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางเพ็ญพรรษา
2023-04-03 09:27:04 AM
สถานที่ : ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา อาคาร 2 คณะครุศาสตร์
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญาณ wifi การเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรเหมือนที่ผ่านมา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-04-03 15:19:14
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น เข้าสำรวจเรียบร้อยแล้ว WiFi ของ True มีปัญหา ประสานไปทางบริษัททรูเป็นที่เรียบร้อย รอช่างของบริษัทเข้ามาแก้ไข
ภาพประกอบ :
122
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
2023-03-09 10:06:34 AM
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ username และ password สำหรับผู้เข้าอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร "นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม" จำนวน 40 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-13 10:22:08
นายวิทวัส จักรคม ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง...เสร็จสิ้น
121
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : มัลลิกาล์สินธุระวิทย์
2023-03-09 10:02:43 AM
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตร
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ username และ password สำหรับผู้เข้าอบรม โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร "ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่" จำนวน 40 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-13 10:22:30
นายวิทวัส จักรคม ดำเนินการเสร็จสิ้น
120
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์
2023-03-07 15:00:47 PM
สถานที่ : ศูนย์ DSS
รายละเอียด : เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในห้อง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-08 11:52:08
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ติดตั้งสายแลนจำนวน6จุด ยาวเส้นละประมาณ6เมตรเข้ารางสายไฟเรียบร้อย เข้าหัวพร้อมใช้งาน พร้อมติดตั้งสวิตส์d-link 1g 1ตัว(อุปกรณ์ของdss)
ภาพประกอบ :
117
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์วงศ์ประทุม
2023-03-07 14:28:25 PM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลส
รายละเอียด : แก้ไขรางสายแลนเสียหาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-07 14:32:07
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น วัสดุที่ใช้ 1.รางสายแลน 1 เส้น 2.ใบเลื่อยตัดแต่งราง 3.กาวสองหน้าติดยึดราง
ภาพประกอบ :
116
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2023-02-24 10:32:01 AM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : เดินสายอินเตอร์เน็ตห้องหัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-07 14:33:58
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น วัสดุที่ใช้ 1.สายแลนพร้อมเข้าหัวสองฝั่งยาว10เมตร 1เส้น 2.รางสายแลน 1เส้น 3.กาวสองหน้าติดรางยาวประมาณ 1 เมตร
ภาพประกอบ :
115
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2023-02-24 09:22:45 AM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-24 11:35:35
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น สาเหตุเกิดมาจากมีการจัดกิจกรรมทางกีฬาสกลนครมิลค์คัฟ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องเสียงน่าจะไม่ใช่บุคลากรภายในมหาลัยของเราได้ปิดระบบไฟของตู้กระจายสัญญาณ ทำให้ โรงแรมภูพานเพลสไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ภาพประกอบ :
114
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ศูนย์DSS snru
2023-02-22 13:21:27 PM
สถานที่ : อาคาร กิจการนักศึกษาเดิม
รายละเอียด : เดินสายแลน 1 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-24 11:32:34
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
113
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสุริยัน นิลทะราช
2023-02-21 15:01:38 PM
สถานที่ : อาคาร 10 ชั้น 3 ห้องพุทธชาด
รายละเอียด : ติดตั้งสายแลนเพิ่มเติม เนื่องจากสายแลนสั้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-22 15:07:28
นายวิทวัส จักรคม
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ดำเนินการเสร็จสิ้น
112
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นาย -
2023-02-17 09:42:32 AM
สถานที่ : อาคาร10 ชั้น2 ห้องพุธรักษา
รายละเอียด : เดินสายแลน 2 เครื่อง ห้องพุธรักษา อาคาร 10 ชั้น 2 1. เดินเข้าคอม Pc 1 จุด 2.เดินเข้า notebook 2 จุด ภายในห้องมีเต้าแลนแต่ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-03-01 12:41:03
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นใช้สวิตช์ 8 port 1 ตัวสายแลน 5 เส้นยาวโดยรวมประมาณ 25 เมตร
ภาพประกอบ :
111
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
2023-02-16 15:50:29 PM
สถานที่ : หอพักเฟื่องฟ้า
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยทั้งของ SNRU-WiFi และ eduroam
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-24 11:03:29
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
สำรวจเสร็จสิ้นสาเหตุเกิดมาจาก WiFi ของ True เสีย 1 ตัวบริเวณห้องผู้ใช้งานดังกล่าวได้แจ้งเข้าไปทางบริษัทเรียบร้อยแล้วบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วน
110
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวจิตราพร พานาดา
2023-02-16 09:29:06 AM
สถานที่ : ห้องพักครู โรงเรียนวิถีธรรม(ฝั่งประถม)
รายละเอียด : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เราเตอร์มีไฟกระพริบตลอดเวลา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-21 09:22:25
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นสวิตช์แฮงค์
109
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางเกศนรินทร์ อัยกร
2023-02-15 15:51:49 PM
สถานที่ : ซุ้มผ้าป่าบุญกองข้าว งานมูนมังอีสานฯ
รายละเอียด : ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-24 11:38:18
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้สายแลน 2 เส้น เส้นละ 20 เมตร
108
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายชาญชัย บาลศรี
2023-02-15 09:00:12 AM
สถานที่ : อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
รายละเอียด : EDUROAM ใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-15 15:53:23
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น แก้ไขกลับมาใช้งานได้ตามปรกติแล้ว
107
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวปวีณา จันทร์เหลือง
2023-02-13 13:06:45 PM
สถานที่ : โรงเรียนวิถีธรรม ห้องธุรการ(ฝั่งอนุบาล)
รายละเอียด : เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-13 13:57:35
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จัดโต๊ะใหม่ต่อสายผิดทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้
106
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
2023-02-07 14:32:43 PM
สถานที่ : หอพักชายจามจุรี บริเวณชั้น 3
รายละเอียด : ไม่พบเครือข่ายสัญญาณไวไฟ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-15 09:12:48
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
105
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
2023-02-02 11:39:30 AM
สถานที่ : ชั้น 1 อาคาร20 (ห้องผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเดินสาย LAN ภายในห้องผู้ช่วยอธิการบดี เนื่องจากปรับเปลี่ยนจากห้องรับรอง เป็นห้องทำงานและภายในห้องไม่มีสายสัญญาณอินเตอเน็ท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-02-23 11:40:54
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น ใช้การเกาะสัญญาณผ่านระบบกระจายสัญญาณไร้สาย เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในภายหลัง
ภาพประกอบ :
104
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวสุภาภรณ์ นามโคตร
2023-01-26 11:41:18 AM
สถานที่ : ห้องส่งเสริมการเรียน ศูนย์บริการคนพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-27 09:53:26
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
สำรวจพื้นที่การติดตั้ง รอสรุปงบ ส่งให้ทางหน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ และนัดแนะวันเข้าทำงาน เบื้องต้นแจ้งงบคร่าวไปเรียบร้อยแล้ว
103
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : พี่ต๋อยอาคาร9
2023-01-25 12:04:50 PM
สถานที่ : บ้านพัก
รายละเอียด : Wireless ใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-25 12:07:18
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ภาพประกอบ :
102
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : คมกริบ เลื่องลือ
2023-01-24 09:29:13 AM
สถานที่ : ห้อง ประชุม ชั้น 2 อาคาร 10
รายละเอียด : เดินสายอินเตอร์เน็ต
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-24 15:06:07
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นสายแลน 3 จุด Switch เดิมติดอยู่ในห้อง
101
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางอรทัย ไชยหงษ์
2023-01-16 15:55:35 PM
สถานที่ : หน้าห้องงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด : ติดตั้งสายแลนด์เครื่องพิมพ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-18 20:28:29
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
100
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสัญญา แถมสมดี
2023-01-16 15:44:40 PM
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ 1 อาคารแสงจันทร์
รายละเอียด : ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (มี access point)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-19 16:11:15
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น -ไวเลส 1 จุด - สายแลน 1 จุด
99
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางเนตรนภา พนมเขตร์
2023-01-16 11:17:01 AM
สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น3 อาคาร10
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ขอใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องล็อคอิน เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคคลภายนอก และในการอบรมมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการกรอกข้อมูลลงฐานข้อมูลในระบบส่วนกลางของ อพ.สธ. ในการอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางหลักของ อพ.สธ. ในวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น3 อาคาร10
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-16 16:26:53
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
เบื้องต้นได้ติดต่อกับผู้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานแจ้งว่า หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายได้รับทราบและจะจัดการให้ในงานนี้ จึงขอปิดจ๊อบงานนี้ก่อนนะครับ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณเนตรนภาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-060-7857
98
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ
2023-01-16 09:48:30 AM
สถานที่ : อาคารศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลังหอพักชายราชพฤกษ์)
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งจุดสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 จุด หากต้องสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ อาจารย์ ดร.ทรงพล เบอร์ 0866399321
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-19 16:10:04
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น - ไวเลส 1จุด
97
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสมชาย เพียมา
2023-01-14 21:13:00 PM
สถานที่ : หอพักหญิงกันเกรา
รายละเอียด : กล้องวงจรปิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-16 16:32:59
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าแก้ไขดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเบื้องต้น แต่ยังไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของอุปกรณ์แก้ไขแล้วรอดูอาการสักระยะ ว่าเกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ไหน แจ้งผู้ดูแลให้สังเกตอาการของการทำงานเบื้องต้นแล้ว
96
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวอนงนารถ จักทองกาย
2023-01-10 10:18:08 AM
สถานที่ : อาคารกองพัฒนานักศึกษา (หลังเก่า)
รายละเอียด : ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตจำนวน 15จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-19 16:13:31
นายอรรณพ อรังศรี
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
95
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวอรดีพิลาโฮม
2023-01-09 10:12:46 AM
สถานที่ : ตึก 9 ศูนย์วิทย์ ชั้น 1 ห้อง 9116
รายละเอียด : ไม่สามารถเชื่อนอินเตอร์ lan ได้ ตั้งแต่วันศุกร์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-11 00:36:53
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้น User ได้นำอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนตัวมาต่อพ่วงร่วมกับระบบของมหาลัยจนทำให้เกิดปัญหาการใช้งานดังกล่าวได้ทำการแก้ไขและเพิ่มเติม WiFi ให้ 1 จุดใช้งานได้ตามปกติแล้ว
94
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นางสาวอาทิยา แก้วนามไชย
2023-01-07 11:18:15 AM
สถานที่ :
รายละเอียด : ไม่สามารถล็อกอินใช้ Wi-Fi มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-10 11:09:21
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่ประสานผ่านทางโทรศัพท์แล้ว
93
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายสัญญา แถมสมดี
2022-12-29 11:37:20 AM
สถานที่ : อาคาร 12 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 หน้าห้องคณะผู้บริหาร
รายละเอียด : สัญญาณ WIFI เครือข่าย eduroam ไม่มีสัญญาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2023-01-10 09:35:30
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ รับทราบและแจ้งทางผู้ใช้ให้รับทราบ และดำเนินการแจ้งทางบริษัททรูเข้ามาซ่อมบำรุงไวเลสตัวดังกล่าว
92
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายธนพัฒน์ วงศ์ประทุม
2022-12-28 09:23:35 AM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-28 09:54:54
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
แก้ไขให้ใช้งานได้ตามปรกติแล้วเรียบร้อย
91
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : โรงแรมภูพานเพลส
2022-12-27 10:09:02 AM
สถานที่ : โรงแรมภูพานเพลส ทั้งอาคาร
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-27 10:13:37
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เบรคเกอร์ อาคารต้นทาง มีผู้ไปกดสวิตส์ลง ทำให้ระบบไฟฟ้าไม้เข้าไปเลี้ยงระบบกระจายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว และ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
90
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : ศูนย์DSS (อาคาร สนก.เก่า)
2022-12-27 10:07:13 AM
สถานที่ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-27 10:13:26
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เบรคเกอร์ อาคารต้นทาง มีผู้ไปกดสวิตส์ลง ทำให้ระบบไฟฟ้าไม้เข้าไปเลี้ยงระบบกระจายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว และ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
89
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำ
2022-12-27 09:04:51 AM
สถานที่ : อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม (กยศ.เดิม)
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ lan และ wifi
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-27 10:12:53
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เบรคเกอร์ อาคารต้นทาง มีผู้ไปกดสวิตส์ลง ทำให้ระบบไฟฟ้าไม้เข้าไปเลี้ยงระบบกระจายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว และ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
88
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
2022-12-26 14:44:13 PM
สถานที่ : อาคารบรรณราชนครินทร์
รายละเอียด : ติดตั้งสาย land จำนวน 2 จุด (เครื่องบริการนักศึกษา)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-27 10:10:28
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในการสืบค้นข้อมูลมีสเปคเครื่องที่ ต่ำทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างลื่นไหลแจ้งผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้
87
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : รศ.ดรวิลาวรรณ์ คำหาญ
2022-12-21 15:11:52 PM
สถานที่ : ห้อง 9116 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบฐานข้อมูลออนไลน์ Network Attached Storage (NAS ) สำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-22 11:32:56
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
เข้าตรวจสอบการใช้งานวิเคราะห์ปัญหาและ ทำการบายพาส IP ของ Server ให้เรียบร้อยแล้ว
86
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
2022-12-20 15:24:08 PM
สถานที่ : อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1
รายละเอียด : ซ่อมบำรุงสายแลนห้องสำนักงานอาคารบรรณราชนครินทร์ จำนวน 4 จุด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-22 11:33:51
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายวิทวัส จักรคม
แก้ไขเปลี่ยนรางและเก็บความเรียบร้อยของเครื่องใช้งานบุคลากรสามารถใช้งาน Network ได้ตามปกติครับ
85
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นสอุทุมพร สุระศักดิ์
2022-12-20 10:55:44 AM
สถานที่ : อาคาร 13
รายละเอียด : ขอสอบถามเรื่องการเข้าใช้งาน wifi eduroam
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-20 11:00:52
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
ได้รับเรื่องและแจ้งลิ้งค์คู่มือการเข้าใช้งานไปเรียบร้อย https://eduroam.snru.ac.th/
84
ประเภทผู้แจ้ง : นักศึกษา
ผู้แจ้ง : นายไวชยา นิสสาวรรณ
2022-12-12 15:51:36 PM
สถานที่ : ห้อง 9116 อาคาร 9 ศูนย์วิทย์
รายละเอียด : ใช้อินเตอร์เน็ต ระบบ LAN ใช้ไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-13 10:59:39
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ระบบไฟฟ้าไม่จ่ายให้อุปกรณ์
83
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางอรทัย ไชยหงษ์
2022-12-09 14:41:52 PM
สถานที่ : ห้องวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด : บุคลากรงานภาษา ห้อง 1132 จะย้ายห้องทำงานไปที่ห้องวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอความอนุคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ และสายโทรศัพท์ ip phone ระหว่างวันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2565
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-19 11:17:47
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
นายวิทวัส จักรคม
ได้ประสานไปทางผู้ร้องขอเป็นที่เรียบร้อย แจ้งกับทีมงานว่า จะติดต่อเมื่อห้องพร้อมที่จะย้ายห้องทำงาน เบื้องต้นเป็นอินเตอร์เน็ตสายแลน 1 เครื่อง รอเพียงวันนัดหมายเข้าทำงานเท่านั้น
82
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายจารุวิทย์ ลังภูลี
2022-12-07 09:56:02 AM
สถานที่ : ห้องสำนักงาน โรงแรมภูพานเพลซ
รายละเอียด : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-07 10:27:25
นายจิรศักดิ์ จันทะศรี Loopback
81
ประเภทผู้แจ้ง : อาจารย์
ผู้แจ้ง : นางสาววิลาวรรณ์ คำหาญ
2022-11-29 11:11:34 AM
สถานที่ : 9116 ตึก 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรร์สวิตท์เลเยอร์ 2 16 พอร์ต และเดินสายแลนชั่วคราว 10 เส้น สำหรับการอบรมการใช้โปรแกรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา (NASA) วันที่ 10 ธ.ค. 2565
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-12-01 09:22:17
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
โทรประสานอาจารย์รับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วจะติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จก่อนวันงานซึ่งวันจัดงานเป็นวันหยุดราชการเบื้องต้นอาจารย์ได้ประสานผ่านหัวหน้าจยุตย์พูนเพิ่ม ได้รับเรื่องแล้วประธานอาจารย์เรียบร้อยแล้ว
80
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นายนรากร เจริญสุข
2022-11-29 09:02:18 AM
สถานที่ : ้หน้าเวปไซต์ สวท
รายละเอียด : ไม่สามารถดาวโหลดโปรแกรม Finant ผ่านหน้าเวบไซต์ สวท ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-11-29 11:39:29
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ ติดต่อกับผู้ใช้งานเรียบร้อยผู้ใช้งานแจ้งว่าไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไฟแนนซ์ของมหาลัยได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเบื้องต้นว่าให้ติดต่อคุณต่ายงานทะเบียนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ
79
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางสาวปวีณา จันทร์เหลือง
2022-11-29 08:19:59 AM
สถานที่ : รร.วิถีธรรม (ฝั่งอนุบาล)
รายละเอียด : เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-11-29 11:35:58
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
ดำเนินการเสร็จสิ้นเปลี่ยนสวิทช์ 1 ตัวพร้อมทั้งเดินสายแลนใหม่เข้าเครื่องใช้งานจำนวน 3 เครื่อง internet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ
78
ประเภทผู้แจ้ง : เจ้าหน้าที่
ผู้แจ้ง : นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย
2022-11-28 15:15:07 PM
สถานที่ : งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1
รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเช้าใช้งานระบบeslipได้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2022-11-28 15:17:07
นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
นายอรรณพ อรังศรี
นายวิทวัส จักรคม
เข้าทำการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น เกิดจากเครื่องของเจ้าหน้าที่มีปัญหาต่อระบบเพียงเครื่องเดียว ได้แนะนำไปเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานไปแล้ว ใช้งานระบบได้ตามปรกติครับ